/>

Att börja i förskolan

Att börja i förskolan är en stor händelse för både ditt barn och dig som vårdnadshavare. Det är viktigt att ni som vårdnadshavare försöker tänka att ni inte lämnar bort ert barn utan att ni lämnar till förskolan, en spännande plats för utforskande och utveckling. Er trygghet är viktig och kommer att spegla hur ert barn känner inför sin vistelse på förskolan.

Innan introduktionen träffas vi och har ett samtal där vi fokuserar på ert barn och era funderingar kring förskolan. Introduktionen anpassas så långt det är möjligt till att passa er livssituation, alltid med barnets bästa i fokus.

Under introduktionen vänjer sig barnet vid den nya miljön på förskolan. Med er vårdnadshavare som trygghet kan sedan barnet utforska lärmiljöerna tillsammans med andra barn och pedagogerna. Vissa barn utforskar och upptäcker på en gång, andra utforskar mer avvaktande och iakttagande. Viktigast av allt är att barnet skall känna sig trygg med pedagogerna och att förskolan är en lustfylld och lärorik plats att vara på.