Norlandia Förskolor Vetenskapen

Norlandia Förskolor Vetenskapen erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Vetenskapen är belägen i Upplands Väsby och erbjuder 100 förskoleplatser fördelade på sex avdelningar. Förskolan inryms i en modern fastighet med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi olika projekt och aktiviteter för att stimulera till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har en ändamålsenlig innergård där barnen vistas dagligen. I närområdet finns gott om lekplatser och grön- & sjöområden som vi regelbundet besöker.

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.